Loading...

IJbaan Amsterdam

Goed nieuws! De aanleg van de IJbaan krijgt de steun van het stadsbestuur! Met trots kunnen wij bekend maken dat er een overeenkomst is gesloten met gemeente Amsterdam betreft de verdere ontwikkeling van de IJbaan. De komende periode zullen wij in samenwerking met de gemeente en Vervoerregio Amsterdam de plannen voor de IJbaan verder uitwerken. Bedankt voor uw steun! Blijf ons volgen voor meer informatie over nieuwe ontwikkelingen.

Ons initiatief

De IJbaan is door Bas Dekker en Willem Wessels gestart als het burgerinitiatief “Ei aan het IJ”. Het doel van dit initiatief is het realiseren van een stedelijke kabelbaan als hoogwaardige, aanvullende OV-verbinding over het IJ. Juist op de flanken van de stad, daar waar het IJ breed en diep is, gebruik je de open ruimte boven de stad.

In juni 2015 werd het initiatief als “kansrijk” benoemd door de expertcommissie van het gemeentelijke onderzoek “Sprong over het IJ”. Eind 2015 is Stichting IJbaan opgericht om een crowd funding campagne te organiseren voor een eerste haalbaarheidsonderzoek.

In december 2016 werden de resultaten van deze quickscan gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Ingenieurs van Arcadis onderzochten twee tracés, één op de westflank en één op de oostflank van het IJ, en bestempelden de IJbaan als een “no brainer”.
2017 was een topjaar voor de IJbaan: de gemeente Amsterdam zegde haar medewerking toe aan een vervolgonderzoek als ook een bescheiden financiële bijdrage. Ook de support van, onder anderen, de Haven van Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam is verkregen. Op verzoek van de gemeente Amsterdam werd gekozen voor onderzoek naar een kabelbaanverbinding in Haven-Stad. In september 2017 heeft Stichting IJbaan de opdracht tot het doen van een vervolgonderzoek, inclusief een schetsontwerp, verleend aan Arcadis en UNStudio.

Op 14 juni 2018 zijn het schetsontwerp van UNStudio en het vervolgonderzoek door Arcadis voor de IJbaan gepresenteerd. De verbinding van NDSM/Marina in Amsterdam-noord naar de Minervahaven (tussenstation) en Hemknoop en Amsterdam-west bleek de meeste vervoerswaarde te hebben en goed inpasbaar te zijn in de ontwikkelingen van Haven-Stad. Dit positieve resultaat is in september 2018 aangeboden aan het gemeentebestuur van Amsterdam.
Op 10 juli 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het College wordt aangespoord met onze Stichting IJbaan te verkennen of een realisatieovereenkomst kan worden gesloten. Vanaf september 2019 tot het voorjaar van 2020 zijn gezamenlijk met de gemeente aanvullende onderzoeken gedaan. Stichting IJbaan heeft tevens Arcadis en UNStudio opdracht gegeven de eerdere onderzoeken te actualiseren, met als doel om ook de private financiering van de IJbaan verder uit te werken. Contacten met investeerders en financiers zijn gelegd, en de mogelijkheden voor private financiering en exploitatie zijn positief. De aanvullende onderzoeken en het aangepaste schetsontwerp zijn aan B&W en de gemeenteraad van Amsterdam aangeboden op 6 november 2020.

Stichting IJbaan heeft met de afronding van de schetsontwerp-fase een verzoek bij het College van B&W in Amsterdam neergelegd om een stedelijke kabelbaanverbinding aan te mogen leggen. Een en ander vooruitlopend op de realisering van een westelijke brugverbinding; qua tijdslijnen en financiering sluiten deze verbindingen elkaar niet uit.
Samen met Natascha Geraedts, James Veenhoff en Bas Hendriks vormen Bas en Wim het bestuur van Stichting IJbaan.

De IJbaan als..

Verbinder

Een bruisende, inclusieve stad heeft hoogwaardige verbindingen nodig: bereikbaarheid leidt tot leefbaarheid. In het gebied op de flanken van Amsterdam zijn vaste verbindingen over het IJ lastiger te realiseren. IJbaan biedt een oplossing door gebruik te maken van de vrije ruimte boven de stad.

Placemaker

HavenStad zal in de komende decennia uitgroeien tot een prachtig, nieuw noordwestelijk deel van Amsterdam. IJbaan als aanvullende, hoogwaardige verbinding kan gebiedsontwikkeling aanjagen. En levert direct bijdrage aan spreiding van drukte in de stad.

Slim Vervoer

IJbaan is 100% elektrisch, zonder uitstoot of geluid, en kan bestaande verkeersnetwerken aan elkaar verbinden. Ze is snel, duurzaam en veilig. De capaciteit is vergelijkbaar met een Amsterdamse stadstram. Pluspunt: de fiets kan mee. Aanleg is snel, goedkoop en flexibel.

Sociale Innovatie

IJbaan is een bottom-up initiatief. Constructieve en transparante aanpak, met als doel toegevoegde waarde creëren voor de stad. Sinds 2014 gebouwd aan een breed draagvlak onder bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders.

Projectmodel

Initiatief in de publieke ruimte: van idee naar realisatie door brede samenwerking vanaf de start. Lasten en lusten delen: stakeholders trekken samen de kar. Crowdfunding als onderdeel van projectfinanciering.

viering van Amsterdam

IJbaan past in een eeuwenlange Amsterdamse traditie. Pragmatische en creatieve oplossingen voor de uitdagingen van een wereldstad. Iconisch, innovatief en grootstedelijk: zeer passend voor de viering van 750 jaar Amsterdam in 2025.

Netwerk

De IJbaan is ontwikkeld als burgerinitiatief. Daarbij hoort: volledige openheid over de ontwikkeling van het idee. Sinds 2014 zijn talloze gesprekken zijn gevoerd met burgers, ondernemers, belangenorganisaties, bestuurders en politici, en alle onderzoeken zijn publiekelijk gepresenteerd. Er is een breed publiek en privaat draagvlak verworven, en een groot netwerk van crowdfunders, relaties en supporters opgebouwd. In de loop van 2020 is een professioneel en draagkrachtig consortium van partners geformaliseerd die inhoudelijk en financieel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en realisatie van het IJbaan-project.

In het nieuws

GEEF DE STAD EEN KABELBAAN CADEAU
Het Parool | 2 november 2019
In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Bas Dekker en Willem Wessels hebben op 2 november 2019 in de rubriek Het Hoogste Woord van Het Parool een ingezonden stuk geschreven.
Lees meer
Vervolgonderzoek naar kabelbaan over het IJ
Lex Boon | 12 juli 2017
Er komt een vervolgonderzoek naar de mogelijkheid van een kabelbaanverbinding over het IJ. De gemeente betaalt mee.
Lees meer
Plan voor kabelbaan over IJ krijgt vorm: 'Het is realistisch'
Het Parool | 15 juni 2018
Voor 90 miljoen euro kan hij er liggen: een ov-kabelbaan over de westflank van het IJ. Architectenbureau UNStudio heeft alvast het ontwerp gemaakt voor het initiatief dat steeds meer steun krijgt.
Lees meer
Een kabelbaan over het IJ: kan dat wel?
Het FD | 22 juni 2018
Amsterdam kan met een kabelbaan prima reizigers over het IJ zetten, zo becijferde Arcadis. De gemeente heeft interesse. Toch gaan kabelbaanplannen vaak de prullenbak in. Waarom?
Lees meer
Wij gaan zorgvuldig om met uw mailadres

Veelgestelde vragen

Wat heeft Amsterdam aan de IJbaan?
Door een frequente (2x per minuut) en snelle (20-25km/u) verbinding te maken tussen West en Noord wordt het gebied beter bereikbaar. Dat helpt met gebiedsontwikkeling, en spreiding van drukte. Denk aan de veerpont tussen Amsterdam CS en NDSM werf. Die is relevant voor zowel reguliere verkeersstromen als voor bezoekers. Door die ontsluiting ontstond een betere verbinding en inmiddels bruist het daar enorm. Dat doet de IJbaan voor HavenStad.
Is de IJbaan een skilift?
Zeker niet. Dit is een stedelijke kabelbaan met cabines van 30 tot 35 personen en een capaciteit van 5.500 personen per richting per uur.
Is het een toeristische attractie?
Nee, no, nein, non, njet. Dit is een hoogwaardige, vaste verkeersverbinding met OV functie, waar de fiets ook in mee kan. Vanzelfsprekend is het attractief om op hoogte boven de stad te reizen, maar er is geen toerist die speciaal naar Amsterdam komt om in een kabelbaan, tram of bus te zitten.
Waarom op die plek een kabelbaan aanleggen?
Op de flanken van Amsterdam is het IJ breed en diep. Er zijn daar voorlopig geen vaste of hoogwaardige OV verbindingen voorzien. Maar het HavenStad gebied ontwikkelt zich wel al heel snel. Het tracé dat is onderzocht, biedt een hoogwaardige verbinding in het hart van HavenStad.
Is het een duurzame oplossing?
De IJbaan is 100% elektrisch en heeft geen uitstoot. De IJbaan draaien op windstroom die is opgewekt in het Havengebied.
Hoe hoog gaat het?
Op het hoogste punt zit je in de cabine op circa 120 meter hoogte.
Zijn de masten te zien vanaf de grachten?
Nee.
Hoe zit het met slecht weer?
Dit soort stedelijke kabelbanen blijven operationeel tot windkracht 10.
Heeft de scheepvaart hier last van?
Nee. De minimale hoogte boven het vaarwater is 80 meter, dit is afgestemd met de relevante specialisten.
Hoeveel kost een kaartje?
Voor regulier OV gebruik geldt het Amsterdamse tarief. In het weekeinde en bij evenementen mogelijk wat meer.

Contact

Alle velden zijn verplicht